Starfsmenntasjóður bænda - SBÍ
Umsóknareyðublað


ATH. Fylla þarf út í * merkt svæði

Nafn umsækjanda: *Kennitala: * án bandstriks

Vinnusími: GSM:

Netfang: *Starfshlutfall: %

Heimili/lbýli: *Póstfang: *

Aðalbúgrein: *Aukabúgrein:

Aðildarfélag: Vinnustaður:

Bankaupplýsingar: - - *Landnúmer: *


Á umsækjandi rétt á styrk frá öðrum aðila vegna námskeiðsins? *

Sótt er um styrk vegna:
*

Hvar er námskeiðið haldið ? *

Hver heldur námskeiðið ? *

Lýsing á námskeiðinu sem sótt er um styrk út á, heiti, efni, fjöldi kennslustunda
og hvenær það er haldið: *

Rökstuðningur fyrir umsókn (þ.e. að styrkur nýtist umsækjanda vegna
búrekstrarstarfs eða fagsviðs hans): *
Krossa/merkja við í þennan reit til að yfirfara umsókn.